Partnerzy projektu

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

https://www.mstourism.cz/

Vítkovická 3335/15 702 00 Ostrava

Jesteśmy Moravian-Silesian Tourism, spółka z o.o., powołana przez województwo morawsko-śląskie.

Koordynujemy zarządzanie destynacją turystyczną oraz realizujemy działania marketingowe w Republice Czeskiej i za granicą. Naszym zadaniem jest podniesienie świadomości o regionie turystycznym Morawy Północne i Śląsk, jako miejscu atrakcyjnym w celu wypoczynku oraz dla branży filmowej i kongresowej. Wspieramy podnoszenie jakości usług turystycznych w regionie, a także dążymy do wprowadzenia oceny usług i pomiaru wydajności turystyki w regionie. Tworzymy produkty turystyczne, na przykład od roku 2018 zarządzamy Technotrasą, szlakiem przemysłowego dziedzictwa regionu. Dla naszych partnerów organizujemy szkolenia, warsztaty, a raz do roku również Konferencję Ruchu Turystycznego. Jesteśmy odpowiedzialni za kampanię marketingową „Mamy światowy region”, która powstała jako odpowiedź na kryzys w branży turystycznej związany z COVID-19. Organizujemy Nagrody Ruchu Turystycznego Województwa Morawsko-Śląskiego, wyróżnienia dla odnoszących sukcesy podmiotów, projektów i osobowości. Obecnie współpracujemy przy trzech projektach transgranicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

http://www.olza.pl/

Rynek 18 43-400 Cieszyn

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie to organizacja założona w 1998 roku jako dobrowolne porozumienie gmin i powiatów w RP, prowadząca działalność polegającą na wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego na obszarze przylegającym do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy.

Podstawowym celem SRiWR „Olza” jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach obszarów przylegających do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy.

Cele te są spójne z celami Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešinské Slezsko, dzięki któremu SRiWR „Olza” realizuje swoją misję, jaką jest ponadlokalna współpraca z partnerem czeskim.

Stowarzyszenie zarządza Polską Marką Turystyczną Śląsk Cieszyński oraz jest liderem sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.

Członkami Stowarzyszenia są Gminy Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jastrzębie-Zdrój (powiat grodzki), Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński (powiat ziemski).

Obszar Dolne Witkowice, stowarzyszenie

https://www.dolnivitkovice.cz/

Vítkovice 3004 703 00 Ostrava-Vítkovice

Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim wspieranie rozwoju oraz promocji kultury, nauki i badań na terenie Województwa Morawsko – Śląskiego. Prowadzi ono działalność w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym. Zajmuje się realizacją projektów dotyczących renowacji, konserwacji i utrzymania zniszczonych zabytków na obszarze narodowego zabytku kultury Kopalnia Hlubina, Wielkiego Pieca i koksowni Huty Witkowice. Do innych głównych rodzajów działalności należy również obsługa edukacyjnych tras zwiedzania oraz działalność merytoryczna w zakresie kształcenia.

Jastrzębie-Zdrój

https://www.jastrzebie.pl/

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój to miasto, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. To tutaj można poczuć czar dawnego uzdrowiska, zrozumieć siłę dziejowych przemian, a także znaleźć miejsce do pracy, nauki i wypoczynku.

Dogodna przygraniczna lokalizacja, bliskość portów lotniczych: Pyrzowice, Balice i Ostrawa, a także bezpośrednie połączenie z autostradą A1 sprawiają, że Jastrzębie-Zdrój to miasto o rosnącej pozycji gospodarczej i szerokich perspektywach na przyszłość.

O uzdrowiskowej historii naszego miasta przypomina dzielnica Zdrój, a w niej przede wszystkim Park Zdrojowy. Choć dzisiaj nie ma już uzdrowiska, pamięć o nim pozostaje żywa dzięki dobrze zachowanym zabytkom i renowacjom, które przywracają pouzdrowiskowym budynkom ich dawny blask.

Jastrzębie-Zdrój to miejsce wielkich zdarzeń historycznych. To właśnie tu 3 września 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy i Komisja Rządowa podpisały porozumienie, w którym zawarto 21 postulatów. Wśród nich wolne soboty, wzrost zarobków, płaca minimalna i ograniczenie administracji państwowej.

Dzisiaj Jastrzębie-Zdrój ma do zaoferowania szeroką ofertę edykacyjną, a także wydarzeń kulturalnych i sportowych. Działa tutaj wiele ośrodków dydaktyczno-kulturalnych i stowarzyszeń.

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego jest najbardziej rodzinnym miejscem spotkań i wypoczynku. Hala widowiskowo-sportowa, całoroczne kryte lodowisko „Jastor”, basen letni z rozmaitymi atrakcjami, stadion miejski, skatepark, siłownie pod chmurką, pumptrack, miasteczko ruchu drogowego, wielofunkcyjne boiska czy transgraniczny Żelazny Szlak Rowerowy pozwalają aktywnie spędzać czas.

Nowym, bardzo ważnym miejscem na turystycznej mapie miasta staje się Instytut Dziedzictwa i Dialogu „Łaźnia Moszczenica”.