O projektu

Putujte s námi stezkou uhlí a oceli, poznejte místa, v nichž díky našim předkům vzešlo ze země naše „černé zlato“. Kde se v potu tváří našich dědů tavilo železo, aby dalo vzniknout oceli a z té pak výrobky, putující do celého světa.

Zjistěte, jak se žilo horníkům, dělníkům pracujícím v železárnách a ocelárnách. Seznamte se s oblastí Horního a Těšínského Slezska, s jedinečným krajem… krajem uhlí, železa a oceli.

Oblast, která mimo krásy přírody, historických památek nabízí jedinečné společné dědictví spojující historii českých a polských obyvatel industriálního pohraničí.

https://www.mstourism.cz/onas-industraialnipohranici