Partneři projektu

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

https://www.mstourism.cz/

Vítkovická 3335/15 702 00 Ostrava

Jsme Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., společnost založená Moravskoslezským krajem.

Koordinujeme destinační management a realizujeme marketingové aktivity v České republice a zahraničí. Našim záměrem je posílit povědomí o turistickém regionu Severní Morava a Slezsko jako atraktivní dovolenkové, filmové a kongresové destinace. Podporujeme zvyšování kvality služeb cestovního ruchu v regionu, zároveň usilujeme o zavádění ratingu služeb a měření výkonu cestovního ruchu v regionu. Vytváříme produkty cestovního ruchu, např. od roku 2018 spravujeme Technotrasu, stezku po industriálním dědictví regionu. Pro naše partnery pořádáme vzdělávací akce, workshopy a každoročně také Konferenci cestovního ruchu. Stojíme za marketingovou kampaní „Máme světový kraj“, která vznikla jako reakce na krizi cestovního ruchu v souvislosti s COVID-19. Organizujeme Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, ocenění pro úspěšné subjekty, projekty a osobnosti. Aktuálně spolupracujeme na třech přeshraničních projektech spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

http://www.olza.pl/

Rynek 18 43-400 Cieszyn

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza“) se sídlem v Těšíně je organizací založenou v roce 1998 na základě dobrovolné dohody lokálních samospráv (gminy a powiaty) v Polské republice, jež provozuje činnost spočívající v podpoře místního a regionálního rozvoje v regionu přiléhajícímu k polsko-české hranice v oblasti řeky Olše.

Hlavním cílem SRiWR „Olza” je podpora místního a regionálního rozvoje v oblastech přiléhajících k polsko-české hranici v oblasti řeky Olše.

Tyto cíle jsou v souladu s cíli Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, v rámci kterého SRiWR „Olza” naplňuje své poslání, kterým je nadmístní spolupráce s českým partnerem.

Sdružení spravuje polskou turistickou značku Śląsk Cieszyński a je vedoucím sítě Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu.

Členy sdružení jsou obce Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Godów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jastrzębie-Zdrój (městský okres), Jaworze, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice a Powiat Cieszyński (zemský okres).

Dolní oblast Vítkovice

https://www.dolnivitkovice.cz/

Vítkovice 3004 703 00 Ostrava-Vítkovice

Cílem spolku je zejména přispět k zachování, rozvoji a propagaci kultury, vědy a výzkumu na území Moravskoslezského kraje. Realizuje činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj, věnuje se realizaci projektů na obnovu, údržbu a zachování poškozených památek v areálu národní kulturní památky Důl Hlubina, Vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren. Mezi další hlavní aktivity patří také provozování naučných prohlídkových tras a podstatná činnost v oblasti vzdělávání.

Jastrzębie-Zdrój

https://www.jastrzebie.pl/

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój je město, kde se tradice setkává s moderním přístupem. Můžete si zde vychutnat kouzlo dávných lázní, pochopit sílu historických změn, najít dokonalé místo na práci, učení i odpočinek.

Díky výhodné poloze v blízkosti hranic, nedalekým letištím Pyrzowice, Balice a Ostrava a také přímému spojení s dálnicí A1 je Jastrzębie-Zdrój město s rostoucím ekonomickým potenciálem a velice slibnou budoucností.

Lázeňskou historii našeho města připomíná čtvrť Zdrój a v ní především Lázeňský park. Přestože dnes lázně nejsou, najdete zde zachovalé památky a rekonstrukce, které vracejí bývalým lázeňským budovám jejich zašlou slávu.

Jastrzębie-Zdrój je místem velkých historických událostí. Právě zde 3. září 1980 mezipodnikový stávkový výbor a vládní komise podepsaly dohodu se 21 postuláty. Postuláty zahrnovaly volné soboty, zvýšení mezd, minimální mzdu a omezení státní správy.

Dnes Jastrzębie-Zdrój poskytuje širokou vzdělávací nabídku, kulturní a sportovní akce. Působí zde mnoho vzdělávacích a kulturních center a spolků.

Středisko Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego je nejlepším místem pro setkání a odpočinek s celou rodinou. Sportovní a zábavní hala, celoroční kryté zimní kluziště „Jastor“, letní koupaliště s různými atrakcemi, městský stadion, skatepark, tělocvičny pod širým nebem, pumptrack, dopravní městečko, multifunkční hřiště nebo přeshraniční cyklostezka Żelazny Szlak Rowerowy umožňují trávit čas aktivně.

Novým, velmi významným místem na turistické mapě města je Institut dědictví a dialogu (Instytut Dziedzictwa i Dialogu) „Łaźnia Moszczenica“.