Instytut Dziedzictwa i Dialogu „Łaźnia Moszczenica“ w Jastrzębiu-Zdroju

W roku 2023 w ramach projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza“ budynek dawnych łaźni górniczych kopalni „Moszczenica“ będzie przebudowany na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego „Łaźnia Moszczenica“.

Część Centrum zostanie poświęcona nowoczesnej wystawie, przybliżającej historię, rozwój oraz kulturę Górnego Śląska, powstanie tam również centrum informacyjne. Ekspozycja zawierająca oryginalne górnicze eksponaty będzie w pełni interaktywna. Dzięki wykorzystaniu technologii 3D z elementami rzeczywistości wirtualnej zwiedzający będą mogli samodzielnie spróbować wykonania różnych prac i wykorzystania technologii związanych z wydobyciem oraz z przemysłem ciężkim (łącznie z historycznymi metodami wydobycia). Poszczególne części centrum będą poświęcone różnym grupom docelowym, z uwzględnieniem wieku i zawartości wystaw.

Následující
Předchozí

Wybrane atrakcje

Třinec

Muzeum Huty Trzynieckiej i miasta Trzyńca

Ostrava

Mały Świat Techniki U6 Dolne Vitkovice

Rybnik

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku

Ostrava

Muzeum górnicze Landek

Ostrava

Kopalnia Michal

Czerwionka-Leszczyny

Familoki – Zabytkowe Osiedle Patronackie KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach